Đối với người dân Malaysia, việc ăn bốc là điều bình thường.
Văn hóa - Phong tục

Tìm hiểu về văn hóa “ăn bốc” của người Malaysia

Đối với người dân Malaysia, việc ăn bốc là điều bình thường. Thói quen này đã có từ rất lâu nên đôi khi bạn sẽ thấy họ thật tài tình vì có thể bốc miếng …[Đọc tiếp]