Cúng cô hồn là một hoạt động tâm linh phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực cũng thực hiện nghi lễ này. Và với người Malaysia gốc Hoa thì họ đã chuẩn bị sẵn sàng cúng cô hồn vào đêm nay.
Văn hóa - Phong tục

Cúng cô hồn ở Malaysia và những món quà “bất ngờ” của người bản xứ

Cúng cô hồn là một hoạt động tâm linh phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực cũng thực hiện nghi lễ này. Và với người Malaysia gốc Hoa thì [Xem thêm]