Advertisement
Advertisement

34 phụ nữ Việt cùng nhiều phụ nữ nước ngoài khác đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích lớn do lực lượng thực thi đặc biệt của Bukit Aman…