Cảnh sát Malaysia đã giải cứu thành công 23 phụ nữ Việt Nam bị ép buộc làm việc như các nhân viên quan hệ khách hàng (GROs) tại các trung tâm giải trí trong một cuộc đột kích "Op Noda"
Truy quét & Bắt giữ

Cảnh sát Malaysia giải cứu thành công 23 phụ nữ Việt ở Johor

Cảnh sát Malaysia đã giải cứu thành công 23 phụ nữ Việt Nam bị ép buộc làm việc như các nhân viên quan hệ khách hàng (GROs) tại các trung tâm giải trí trong một [Xem thêm]