Thời gian này, mùa mưa tại Malaysia không chỉ  khiến những người dân phải sơ tán, tìm chỗ ở trên những khu vực cao hơn mà còn cả những chú trăn và rắn cũng đang hối hả tìm nơi trú ngụ…
Bản tin

Đề phòng trăn và rắn sẽ xuất hiện bất ngờ trong mùa mưa tại Malaysia

Thời gian này, mùa mưa tại Malaysia không chỉ  khiến những người dân phải sơ tán, tìm chỗ ở trên những khu vực cao hơn mà còn cả những chú trăn và rắn cũng đang [Xem thêm]