Malaysia đã tăng hai bậc so với năm ngoái để đạt vị trí 12 trong số 72 quốc gia trên thế giới về trình độ thông thạo tiếng Anh, theo…