Sở di trú Selangor đã bắt giữ 23 lao động nhập cư bất hợp pháp trong cuộc đột kích tại một cửa hàng giải trí Karaoke ở Ampang ngày hôm qua.
Truy quét & Bắt giữ

23 lao động bất hợp pháp bị bắt trong cuộc đột kích cơ sở giải trí ở Ampang

Sở di trú Selangor đã bắt giữ 23 lao động nhập cư bất hợp pháp trong cuộc đột kích tại một cửa hàng giải trí Karaoke ở Ampang ngày hôm qua. Nhân viên di trú …[Đọc tiếp]