quốc-kỳ-malaysia-Những-sọc-đỏ-vinh-quang

Quốc kỳ Malaysia còn được gọi trang trọng là Jalur Gemilang, đại diện cho sự xuất sắc của các dân tộc và quốc gia của Malaysia trong mọi lĩnh vực, dù ở cấp quốc gia hay quốc tế. Nó thể hiện của lòng tự tôn dân tộc, một quốc gia với những người dân chăm chỉ, yêu nước mạnh mẽ, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì chủng tộc, quốc gia và tôn giáo của họ.
Advertisement

Quốc kỳ Malaysia còn được gọi trang trọng là Jalur Gemilang, đại diện cho sự xuất sắc của các dân tộc và quốc gia của Malaysia trong mọi lĩnh vực, dù ở cấp quốc gia hay quốc tế. Nó thể hiện của lòng tự tôn dân tộc, một quốc gia với những người dân chăm chỉ, yêu nước mạnh mẽ, dũng cảm và sẵn sàng hy sinh vì chủng tộc, quốc gia và tôn giáo của họ.

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.