Sau 1 năm lỡ hẹn thì kể từ ngày 01/01/2018, lao động nước ngoài tại Malaysia sẽ không phải trả tiền thuế Levy mà thay vào đó, các chủ sử dụng lao động sẽ phải đóng khoản tiền này cho chính phủ…