Ringgit Malaysia sẽ ngày càng tăng trưởng và quay lại đúng giá trị của nó bởi đồng ringgit đang có rất nhiều chất xúc tác mạnh mẽ nhờ sự tăng trưởng kinh tế nội địa cùng dòng vốn nước ngoài đổ vào Malaysia và hoạt động của thị trường chứng khoán hồi phục…