Chìa khòa tình yêu
Bạn đọc viết

Facebook – Chìa khóa tình yêu của những gã họ Sở “made in Việt Nam” tại Malaysia

Malaysia, ngày…tháng… năm – Chào em! Rất vui được kết bạn với em trên Facebook! – Vâng, chào anh! Tôi cũng vậy! – Chào em! Em đang làm gì đó? Em có thể nói chuyện [Xem thêm]