Sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 (GE14) Malaysia thì chính phủ mới đang tiến hành cải cách, thay đổi nội các trong sự kỳ vọng của người dân. Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) cũng là chủ đề được quan tâm nhiều và không biết khi nào nó được dỡ bỏ…

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.