Ai chẳng muốn về quê, nhưng vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì sự tồn tại mà vẫn phải bon chen. Dù có lúc tự nhủ lòng hay…