Ai lại muốn tha hương, Đi xa rồi thì lại mong muốn được về nhà mà cũng chẳng lý giải được vì sao.
Bạn đọc viết

Hay là thôi, mình không tha hương nữa

Ai chẳng muốn về quê, nhưng vì cuộc sống, vì miếng cơm manh áo, vì sự tồn tại mà vẫn phải bon chen. Dù có lúc tự nhủ lòng hay là mình không tha hương [Xem thêm]