Bạn đọc viết

Người thì ở lại, tâm về quê hương

NGƯỜI THÌ Ở LẠI, TÂM VỀ QUÊ HƯƠNG Thơ: Phạm Bich Hường * * * Ngày xuân gợi nhớ quê xưa Mái tranh quê mẹ giọt mưa thấm đều Mưa xuân hương nếp thơm nồng [Xem thêm]