Mỗi lần lên mạng xã hội, nhìn bạn bè ở quê đăng ảnh ăn uống tụ tập hoặc post ảnh gia đình mà tôi thấy cô đơn và buồn vô…