Tất cả người Hồi giáo Malaysia sẽ bắt đầu tháng Ramadan 2018 kể từ rạng sáng ngày 17/5. Thông báo đã được Syed Ahmad phát đi trong một công bố tối hôm nay.