NGƯỜI THÌ Ở LẠI, TÂM VỀ QUÊ HƯƠNG Thơ: Phạm Bich Hường * * * Ngày xuân gợi nhớ quê xưa Mái tranh quê mẹ giọt mưa thấm đều Mưa…