Theo tờ Free Malaysian Today , Immigration New Zealand (INZ) đã trục xuất gần 200 người Malaysia là lao động bất hợp pháp nhập cảnh vào nước này trong 6 tháng qua…