Bất kể bạn tham gia đảng chính trị nào trong Cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 hay không thì thông điệp của Tân Thủ tướng Malaysia công bố nghỉ lễ 2 ngày 10 và 11/5 là điều mà tất cả chúng ta đều có thể vui mừng…