Những ngày này, với người dân Malaysia thì treo lá Quốc kỳ tại nơi ở của mình và hát vang Negaraku chính là cách họ thể hiện tình yêu thiêng…