Nhiều công nhân nước ngoài tại Malaysia vẫn bị bắt giữ cho dù họ có sở hữu i-Kad hợp lệ và đó là 1 thực tế đang diễn ra… Báo cáo…