Theo người dân địa phương, hiện tượng ma quái này đã xảy ra đã lâu  rồi nhưng nó không bao giờ hại ai cả… Thế giới luôn có những câu chuyện kỳ…