Chỉ đến khi hình ảnh ma nữ xuất hiện bất ngờ trong những bức ảnh gia đình chụp trên đường đi thì mọi người mới biết sự tồn tại của…