Cảnh sát Penang đã phá vỡ một đường dây lừa đảo đầu tư đã hứa hẹn người dân với mức chi trả lãi suất hàng tháng là 30%. Vụ việc gây thiệt hại cho những người dân ham lãi suất cao là hơn RM700.000