Lễ hội Thaipusam kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay tại Penang với hai lễ rước tượng thần Murugan bằng xe vàng và xe bạc diễn ra…

Không bao giờ bỏ lỡ những câu chuyện đặc sắc tại Malaysia24H Online

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi

Bạn đã đăng ký thành công.

Xảy ra lỗi trong quá trình đăng ký. Hãy kiểm tra địa chỉ Email và thử lại một lần nữa.