`Ý thức kỷ luật kém khiến lao động Việt "mất giá" được xem là một trong những "điểm yếu"so với yêu cầu của thị trường và so với các nước khác...
Công nhân XKLĐ

Ý thức kỷ luật kém khiến lao động Việt đang ngày càng “mất giá”

Ý thức kỷ luật kém khiến lao động Việt “mất giá” được xem là một trong những điểm yếu so với yêu cầu của thị trường và so với các nước khác… Mới đây, bà [Xem thêm]