Chủ sử dụng lao động nước ngoài tại Malaysia được cảnh báo phải tuân thủ Luật lao động nhập cư hoặc họ sẽ phải chịu bản án nghiêm khắc của pháp luật nếu cố tình tìm cách gian lận…

26.387 lao động Việt Nam có đăng ký hợp lệ trong tổng số 1.732.944 triệu lao động nước ngoài đăng ký tại Malaysia là con số mới nhất được công bố trước Dewan Rakyat ngày hôm qua.