Nhiều người dân thuộc tất cả các tầng lớp xã hội đã có mặt tại Taman Tasik Sultan Abu Bakar, Pekan, bang Pahang vào sáng ngày 9/7 tham dự Aidilfitri…