Xuất khẩu lao động vẫn là cứu cánh để thoát nghèo, vươn lên làm giàu của nhiều lao động Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, ước mơ ra đi để tìm về, để vun đắp cuộc sống không thành, nhiều cặp vợ chồng tan “giấc mơ hoa”…