Đôi khi tôi tự hỏi mình đang làm gì tại Malaysia, phiêu bạt xứ người để được gì ngoài hai bàn tay trắng… Vào tuổi 30, sau hơn 8 năm…