Hơn 30 website ở Malaysia vừa bị các hacker Indonesia tấn công nhằm đáp trả sự cố in nhầm cờ nước này tại SEA Games trong sổ lưu niệm lễ khai mạc…