Cảnh sát đã bắt giữ 229 người, trong đó có 38 phụ nữ nước ngoài được cho là làm việc như nhân viên quan hệ khách hàng (GROs), trong cuộc…