Kuala Lumpur: Cảnh sát đã bắt giữ 24 khách hàng và 30 phụ nữ Trung Quốc, được cho là làm việc như nhân viên quan hệ khách hàng (GRO), trong hai…