Thu không đủ bù chi là lý do khiến nhà chức trách Malaysia thôi hợp đồng với giải F1. “Chính phủ đã nhất trí kết thúc hợp đồng đăng cai…