Katolec đã thoát hiểm sau khi đã chi rất nhiều tiền để thoát thân trong vụ án Trần Thị Vân, cùng với sự giúp đỡ của những cánh tay nối dài…