Khi nghe một nhóm người Malaysia nói chuyện, bạn sẽ nghe thấy nhiều tiếng “lah”. Đôi khi trong giao tiếp ở Malaysia, nó xuất hiện gần như trong mọi câu nói