Advertisement
Advertisement

Chỉ cần RM1,500, chủ sử dụng lao động có thể nhận được sự giúp đỡ của các môi giới để cung cấp cho họ visa du lịch giả mạo hoặc…