Tết thì ai ai cũng mong sum họp gia đình, nhưng năm nào không được về quê thì Tết Malaysia trong tôi luôn tràn đầy những khoảng trống lặng lẽ...
Bạn đọc viết

Tết Malaysia trong tôi là những khoảng trống lặng lẽ

Những người con xa xứ như tôi luôn mong đến Tết được về cùng gia đình sum họp. Nhưng năm nào không được về quê thì Tết Malaysia trong tôi luôn tràn đầy những khoảng [Xem thêm]