Các đối tượng tìm phụ nữ có cuộc sống khó khăn mong có việc làm, có thu nhập cao để giới thiệu qua Malaysia làm nhưng thực chất, họ phải…