Vừa sạc pin vừa sử dụng các thiết bị di động như smartphone hay máy tính bảng có thể bị điện giật tử vong, nhưng chúng ta thường ngó lơ và ít khi nghĩ đến.