Đó là một đêm kinh hoàng xảy ra gần 10 năm về trước đối với các công nhân Việt Nam làm việc ở Klang. Một tên cướp người Việt đã…