Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ Johnson Lee – người sáng lập JJ Poor To Rich (JJPTR) và hai người đàn ông được cho là cánh tay phải của anh ta ở Petaling Jaya vào khoảng 4 giờ 30 sáng hôm nay.