Cuộc đời đi Malai, dù biết trước sẽ chẳng có màu hồng nhưng nó vẫn hy vọng "giông giống màu hồng" thôi cũng được... để rồi đành ngậm ngùi gửi thân mình nơi đất khách.
Bạn đọc viết

Đành ngậm ngùi gửi thân mình nơi đất khách

Cuộc đời đi Malai, dù biết trước sẽ chẳng có màu hồng nhưng nó vẫn hy vọng “giông giống màu hồng” thôi cũng được… để rồi đành ngậm ngùi gửi thân mình nơi đất khách. [Xem thêm]