Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Malaysia mới phát hiện có nhiều người nhập cư bị trục xuất khỏi ​​Malaysia đã không nằm trong danh sách đen khi họ trở…