Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã trốn thoát cùng với 2 chiếc xe hơi trị giá khoảng RM50.000 cùng nhiều tài sản có giá trị khác sau khi đột…