Với việc thường xuyên mang rắn hổ mang theo bên mình để hiểu được bản tính, đặc điểm của chúng, anh lính cứu hỏa người Malaysia bị thêu dệt thành…