Trần Thị Vân, cô gái trong loạt bài “Bỗng dưng đi tù” đã rời Malaysia hơn tuần nay và bắt đầu một cuộc sống mới ở quê nhà, nơi đó…