“Trong cuộc đột kích, một nhóm lao động bất hợp pháp đã tìm cách chạy trốn khỏi hiện trường bằng cách ẩn mình trong các ruộng lúa nước gần đó sau khi biết được sự hiện diện của nhân viên thực thi, một số đã bị bắt lại sau đó”…