Một công nhân nước ngoài đã bị đứt đầu trong một tai nạn khi làm nhiệm vụ tại một công trường xây dựng ở Kampung Jawa, gần Bayan Baru, Bayan…