Là một công dân Malaysia, ai cũng có thể hát được quốc ca nước mình, bởi đó là một phần không thể thiếu được trong nền văn hóa Malaysia. Nếu…