Bạn đọc viết

Công nhân Việt Nam đình công tại Katolec đòi quyền lợi cho Trần Thị Vân

Đại sứ quán Việt Nam ơi, Ban quản lý lao động Việt Nam ơi – Cứu chúng tôi với? Sao không về công ty Katolec dù chỉ một lần nghe chúng tôi? Trước sự thờ [Xem thêm]